• 085-210 2115
  • info@ball-on.com

Privacy

Ball On BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Ball On BV (www.ball-on.nl) verstrekt. Ball On BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam
  • uw e-mailadres
  • uw telefoonnummer

Waarom Ball On BV gegevens nodig heeft
Ball On BV verwerkt uw persoonsgegevens om via email contact met u op te nemen.

Hoe lang Ball On BV gegevens bewaart
Ball On BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet bewaard als er geen vervolgcontact met u tot stand komt.

Delen met anderen
Ball On BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ball-on.com. Ball On BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, uw verzoek verwerken.

Gegevens beveiligen
Ball On BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Bij vragen kunt u contact opnemen met info@ball-on.com